แจ้งชำระค่าบริการ

เมื่อทีมงานได้รับการแจ้งชำระแล้ว ทางทีมงานจะรีบดำเนินการให้โดยทันที

Ex. 01/09/2012, 19:00

แจ้งชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
ทางทีมงานจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด